62

Sentrumsutvikling

Bærekraftig sentrumsutvikling!
Modum Næringsforening har en prioritert satsing på bærekraftig sentrumsutvikling. Dette skal være utvikling av handel og kvalitetsheving på opplevelser i sentrum.
Sentrumsutviklingsprosjektet er hovedsakelig finensiert av bank og kommune. 

Sosial bærekraft er en viktig satsing, og da er et levende og aktivt sentrum viktig. 

Vi jobber tett med aktivitetsgrupper i de lokale handelssentrum om store og små aktiviteter. 

Datoer på aktiviteter utover i 2022 er: 

14. august  -  Ladys tour of Scandinavia. 
Mere informasjon om datoen kommer.

3. september - Vikersunddagen. 
Mere informasjon kommer 

 

 

test

Test