Bli medlem

Ta del i fellesskapet!
  • En sterk næringsforening bidrar til å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter.
  • Invitasjoner til våre næringsfrokoster, møter, kurs og arrangementer. Vi bygger nettverk som bidrar til forretningssamarbeid og kompetanseutvikling.
  • Tilgang til fagnettverk og ressursgrupper på tvers av bransjer, og en god diskusjonspartner i saker som opptar deg.
  • Informasjon i form av Nyhetsbrev og pressemeldinger, samt profilering på modumnf.no, sosiale medier og næringslivsmagasiner.