14

Om Næringsforeningen

Modum Næringsforening er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum.
Modum Næringsråd (Nå Modum Næringsforening) ble stiftet 27. januar 2010. Medlemmer kan være registrerte bedrifter og næringsdrivende med virksomhet i Modum. I tillegg kan organisasjoner med næringsmessig tilknytning, samt privatpersoner som ikke er ansatt i medlemsbedrift være medlem.
 

Vi jobber med:
Strategier for å skape utvikling i Modum gjennom å:

  • drive utadrettet nettverksbygging med mål om vekst og etableringer i Modum
  • profilere Modum overfor potensielle etablerere og aktivt følge opp disse
  • arbeide for bedre rammebetingelser for næringslivet
  • gi etablererveiledning og råd til nyetablerte bedrifter
  • tilby og gjennomføre kompetansehevende tiltak og programmer
  • planlegge og gjennomføre arrangementer i Næringsrådets regi