Modumkonferansen 2023
21.09.2023

Dette er den viktigste møteplassen for lokalt næringsliv, lokale politikere og den kommunale administrasjonen. 
i arbeider med et spennende og innholdsrikt program. 

Det blir gode pauser for mingling, og kulturelle innslag. 

Vi rigger på en ny måte i år, og legger opp til at lokale firma kan få vise seg fram på en fin måte denne dagen. 

Ønsker du å vise fram din bedrift kan du resservere en stand. 
Ta kontakt med Martin Kaggestad 949 87 140

I tillegg til det du ser på plakaten vil programmet bestå av spennende aktører fra lokalt næringsliv som vil fortelle om hvor de er, og deres planer for videre vekst og utvikling. 

Det blir gode pauser og kulturelle innslag. 

Billetter og program legges ut midt i august, følg med!

Pris for årets konferanse er 800,- eks mva

Etter konferansen i 2022 hadde vi en meget velykket middag på Tyrifjord hotell. 

Vi legger opp til sosial samling og middag på Tyrifjord hotell i år også. 

Apretiff fra kl. 17.15
Middag kl. 18.00

Påmelding til middag direkte til Tyrifjord hotell.